Koupě nového HDD

První věcí po koupi plotnového disku pokaždé provádím kontrolu povrchu. Vyloučí se poškození už při výrobě a zároveň to slouží jako stress test, pro otestování téhož. Pro test používám utilitu badblocks. Ta má několik módu, jejichž konkrétní popis je možné prostudovat na ArchWiki. Já použil tento:

!! Pozor, dojde k nevratnému poškození všech dat !!
sudo badblocks -b 4096 -w -s -o badblocks_3TB_17.txt /dev/sdb

Po otestování, které jsem tedy u nového 3TB disku zastavil po více než 24 hodinách, stačí vytvořit novou tabulku oddílů a jednotlivé oddíly pomocí gparted.
Důvodem zastavení bylo, že se při testování používají 4 různé vzory, které se zapíší a následně čtou. Zapsání jednoho vzoru zabere teoreticky 8 hodin a čtení nebude o moc rychlejší, připravte si tak dostatečeně času.
Po vytvoření tabulky oddílů nastavuji automatické připojování. Buď se může použít identifikace oddílu přes pozici např. „/dev/sdb2“, nebo přes UUID oddílu. Použít pozici je dostatečné při sestavě, která se nemění. Já mám disky v NASu a přidáním disku se mi identifikace sda/sdb/sdc změnila. UUID je neměnné, dokud se nezmění oddíly. Pro zjištění UUID jednotlivých oddílů slouží blkid.

user@system:~$ sudo blkid
...
/dev/sdd1: UUID="362d7de8-9ea4-462d-bd93-891dbc14517c" TYPE="ext2" PARTLABEL="part1" PARTUUID="8438c90e-4bf8-43f9-a19c-89545b459666"

Tučně zvýrazněný identifikátor se použije v fstab v novém řádku:

user@system:~$sudo nano /etc/fstab
...
UUID=442a9087-15e8-42cb-b2fc-f7fffe526c7d /mnt/novy_disk ext4 defaults 0 0

Leave a Reply