Instalace Raspberry Pi bez monitoru

První věc, co je potřeba je provést je stáhnout raspbian. A nakopírovat na kartu(více info):

user@computer:$ #dd if=2017-09-07-raspbian-stretch.img | pv -s `stat 2017-09-07-raspbian-stretch.img -c %s`| dd of=/dev/sdX

Pro povolení ssh je potřeba vytvořit soubor s názvem ssh v boot sektoru.

user@computer:$ touch ssh

To může stačit, ale protože se nechci tahat s kabely, povolíme i WiFi. Podobně jako pro SSH i zde je nutné vytvořit soubor wpa_supplicant.conf  v boot sektoru. Tento soubor je automaticky nakopírovaný při bootování. Do něho napíšeme údaje vlastní sítě v tomto formátu:
network={
ssid="SSID"
psk="PASSWORD"
}

Po nabootování se lze připojit: ssh pi@raspberrypi

Provede přes raspi-config rozšíření filesystemu, změníme hostname, zmenšíme RAM pro GPU atd.. Volitelně lze provést aktualizaci firmware.

user@computer:$ sudo rpi-update

Aktualizujeme software:

user@computer:$ sudo aptitude update && sudo aptitude upgrade -y

Hodí se i nainstalování základních nástrojů:

user@computer:$ sudo aptitude install htop

Leave a Reply